Århus: Hjælp en international borger nærmere det danske arbejdsmarked

Som frivillig erhvervsmentor kan du med få timer om måneden gøre en stor forskel for en nyankommen international borger i dit lokalområde


Hjælp en flygtning NU!
8000 Aarhus C

03.07.2018
01.10.2018

Kontakt organisation

Vil du hjælpe internationale borgere med at afklare deres fremtid, finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse?

Så bliv erhvervsmentor for en international borger, der mangler viden om uddannelser i Danmark, tilknytning til arbejdsmarkedet og netværk.

Som erhvervsmentor kan du være med til at støtte nye medborgere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark. Du bliver matchet med en nyankommen international borger, typisk med samme faglig baggrund som dig, og I mødes 1-2 gange om måneden nær dig. Sammen finder I ud af, hvordan du kan hjælpe din mentee med at nå sine mål om at finde et fagligt relevant job i Danmark eller få søgt ind på en uddannelse.  

HVORFOR BLIVE ERHVERVSMENTOR?

  • Gør en forskel
  • Støt internationale borgere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark
  • Få praksis erfaring med mentorværktøjer
  • Indgå i et spændende netværk med erhvervsmentorer fra en lang række virksomheder
  • Bliv matchet med en international borger med samme faglige baggrund som dig
  • Få adgang til vores hotline, hvor mentorkonsulenter tilbyder sparring

HVAD SIGER JEG JA TIL?

  • Mindst én gang at blive matchet med en international borgere
  • At bruge ca. fire timer om måneden i seks måneder på at mødes med mentee
  • At udfylde en online profil og deltage i et kort indledende telefoninterview, som vi bruger til at udarbejde din mentorprofil

HVEM KAN BLIVE MENTOR?

Du kan blive mentor, hvis du bor eller arbejder i eller omkring Århus kommune. Du skal have viden om og erfaring fra arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og have lyst til at videregive denne til din mentee. 

HVEM ER MENTEES?

Mentees er primært mellem 20 og 50 år. De bor i dit lokalområde eller i en nabokommune. Nogle har kun boet i Danmark i et halvt års tid og er i gang med at lære dansk, mens andre har boet i Danmark i længere tid og har haft fast arbejde, men nu går ledig. De står alle enten helt uden arbejde eller deltidsarbejde og mangler netværk og branchekendskab samt viden om det danske arbejdsmarked til at få en fod indenfor eller få en supplerende stilling, så de kan forsørge sig selv. De har alle uddannelser og erhvervserfaring med fra deres hjemland – ressourcer de ønsker at bidrage med til det danske samfund. Som erhvervsmentor kan du her gøre en stor forskel!

Målet med et mentorforløb med en international borger er overordnet at hjælpe mentee med at sætte sine erhvervskompetencer ind i et dansk perspektiv. Dette kan eksempelvis ske igennem kompetenceafklaring, hjælp til videreuddannelse eller jobsøgning, generel indsigt i det danske arbejdsmarked eller hjælp til at starte et erhvervsnetværk. Desuden kan et erhvervsmentorforløb også være med til at styrke mentees sproglige kompetencer ved at få øvet det danske sprog.

Møderne holdes nær dig, så du ikke skal bruge tiden på transport – præcis hvor, bestemmer du sammen med din mentee. Oftes vælger mentorpar at mødes på en cafe, bibliotek, på mentors arbejdsplads eller lignende.

HVOR MEGET TID SKAL JEG INVESTERE?

Som udgangspunkt skal du bruge ca. fire timer hver måned i seks måneder sammen med din mentee. Du og din mentee tilpasser løbende tidsforbruget ud fra behov og muligheder. Derudover vil du imellem jeres møder få telefonisk sparring fra en af vores mentorkonsulenter, som byder ind med gode råd og værktøjer.

LÆS MERE

Læs mere om indsatsen på vores hjemmeside:

www.erhvervsmentor.dk/flygtning

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Mentor, besøgs- eller voksenven
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Kulturelt arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Aarhus Kommune