Tænker du at din støtte kan være en hjælp fra kvinde til kvinde?

Kvinder som tidligere har været fysisk eller psykisk voldsramt har brug for din hjælp.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224
2200 København N

20.06.2018
05.09.2018

Kontakt organisation

I Kvindenetværket støtter vi kvinder, som enten bor på krisecenter eller i eget hjem. Fælles for hjælpen er én til én støtten fra kvinde til kvinde og at kvinden ikke længere er i det voldsramte forhold. Vi ønsker at bidrage med hjælp til selvhjælp og være med til at ruste kvinder til at klare deres nye hverdag. Det gør vi ved at være nærværende og hjælpe med praktisk støtte.

Vi er i mentor/kontaktkvinde/venne match og fokus er på at øge kvindens sociale netværk gennem kontakt til kvindelige frivillige og ved at tilbyde netværksstøttende aktiviteter som arrangeres i Kvindenetværket.

Èn gang ugentligt mødes du som kontaktkvinde med en kvinde som teamlederne har matchet dig med. Kvinden har behov for og glæde af din støtte og samvær. Det kan være som samtalepartner, bisidder, gåture, besøg på café, til sammen at deltage i Kvindenetværkets sociale aktiviteter, hjælp til at pakke kasser ud osv.

Du skal være stabil, rummelig og forstående  og også have tid til at mødes i frivilliggruppen, som mødes jævnligt for at erfaringsudveksle og sparre med hinanden. Derudover bliver du klædt på til opgaven ved et basiskursus og får løbende tilbudt relevante kurser og temadage.

Både teamledere og frivillige udgør Kvindenetværket. Alle arbejder sammen, har hver deres funktion og yder den indsats hver især er bedst til. Så kontakt os for en snak, hvor vi finder ud af hvor du er bedst og helst vil lægge din indsats.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Ledelse og administration
Mentor, besøgs- eller voksenven
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Sundhed og sygdom
Geografi
Københavns Kommune