Der er mange som hjælper voldsramte kvinder og det giver mening.

Der skal også nogen til at organisere tingene for dem der hjælper, så de kan koncentrere sig om at gøre det de er bedst til.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224
2200 København N

26.04.2018
31.05.2018

Kontakt organisation

Kvindenetværket skal bruge dig i ledelsesteamet til at organisere, holde møder med teamlederne, holde indledende samtaler med frivillige og være kontaktperson til vores samarbejdspartnere på krisecentrene. 

Kvindenetværket støtter sårbare kvinder, som typisk bor på krisecenter, eller som har søgt hjælp f.eks. hos Mødrehjælpen eller Center for voldsramte. Vi ønsker at yde disse kvinder hjælp til selvhjælp, så de kan rustes til at klare deres nye hverdag. Det gør vi ved at være nærværende og hjælpe med praktisk støtte.

Hvert år udsættes omkring 33.000 kvinder for vold i nære relationer og trusler om vold. Vold i nære relationer kan både være af fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk karakter. Ca. 2.000 kvinder om året, flytter for en periode på krisecenter. 

Denne opgave kan i stor udstrækning løses når det passer ind i din tidsplan, dog er det rigtig fint, hvis du kan være her på kontoret ca. en gang ugentligt. 

Kontakt os hvis du mener din indsats kan gøre gavn her og lad os drøfte mulighederne i forhold behovet.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Bestyrelse og projektledelse
Kommunikation og PR
Rekruttering
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Sundhed og sygdom
Geografi
Københavns Kommune