Ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år er i fokus i denne aktivitet.

Til vores aktivitsledelsesteam i Værket søger vi dig, som gennem samarbejde vil være med til at afhjælpe ensomhed blandt voksne. Mange voksne oplever desværre langvarig ensomhed og det kan du være med til at afhjælpe.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224
2200 København N

28.03.2018
30.04.2018

Kontakt organisation

I Værket kan du som frivillig være med til at bryde ensomheden og skabe en bedre tilværelse for deltagerne.  De savner nære relationer og mangler nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte.

Som frivillig aktivitetsleder er det din opgave i ledelsesteamet at udvikle og drive aktiviteten i samarbejde med frivillige teamledere og konsulenterne på Værket. 

Netværksgrupperne mødes en gang hver anden uge, som både hygger sig og arbejder med forskellige øvelser og temaer.

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.

I Værket skaber vi et trygt fællesskab, hvor deltagerne sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

Værket består af fælles aktiviteter, som er lokalt bestemt af deltagerne og de frivillige. I netværksmøderne indgår også øvelser, snakke og erfaringsudveksling. Hver netværksgruppe består af op til 10-12 mennesker og hvert netværk har tilknyttet 3-4 frivillige.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.

Interesserer ensomhed dig og er du organisator/leder som gerne samarbejder, så hører vi gerne fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Bestyrelse og projektledelse
Kultur og kreativt arbejde
Rekruttering
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune