Frivillige konfliktmæglere søges til projektet Mægling i Børnehøjde

Mægling med børnenes perspektiv i fokus


KFUMs sociale arbejde i Danmark
Hele landet

12.04.2018
12.09.2018

Kontakt organisation

KFUM's Sociale Arbejde søger frivillige konfliktmæglere til et spændende metodeudviklingsprojekt, støttet af Velux-Fonden.

Er du uddannet konfliktmægler? Har du lyst til at arbejde med børnefamilier og børneinddragelse -og har du overskud til at indgå i dette spændende projekt, vil vi meget gerne høre fra dig.

Projekt Mægling i Børnehøjde skal udvikle en mæglingsmodel, hvor børn inddrages og høres når forældrene strides. Børnene deltager i mæglingen i større eller mindre omfang. Vi har altid en børnekyndig med i mæglingen sammen med børnene og fokus er, at give børnene en stemme og samtidig beskytte dem mod at blive forulempet eller ”kørt over”.

Som mægler i Mægling i børnehøjde er du en del af metodeudviklingen – og deltager i to årlige 2-dages metodeseminarer sammen med de andre mæglere i projektet. På disse seminarer får du inspiration, supervision og træning af udefra kommende fagligt kompetente undervisere og fagfolk. Som frivillig mægler bliver du hermed også en del af et fagligt spændende netværk.

KFUM's Sociale Arbejde driver projektet på landsplan og mangler primært mæglere vest for Storebælt.


Der kan der være kørsel, forbundet med både mægleropgaven og metodeseminarer. Vi dækker naturligvis dine udgifter til kørsel, ligeledes er deltagelse i seminarerne gratis.

Vi forventer at du har en uddannelse svarende til CFKs (Center for Konfliktløsning) Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) eller tilsvarende. Og det er fint, hvis du har erfaring i at arbejde med udsatte børn. Vi arbejder efter den refleksive model, beskrevet af Vibeke Vindeløv.

Henvendelser til mæglingerne koordineres af den børnekyndige, som også taler med barnet/børnene og forbereder dem, inden selve mæglingen.

Herefter tager mæglerne over, med forberedende samtaler og gennemførsel af selve mæglingen. Der er altid to mæglere med til en mægling.

Efter afsluttet mægling laves en opfølgning, hvor vi undersøger tilfredsheden med og udbyttet af mæglingen, så vi kan lære af vores erfaringer.

Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt: Projektmedarbejder og børnekyndig Sine Kirk-Kuur via www.maeglingiboernehoejde.dk 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Socialt arbejde