Efterlysning: Teamleder til Vågetjenesten i Valby

Frivillig teamleder / eller måske er I to der kender hinanden og har lyst til at samarbejde om en spændende opgave ?


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej
2200 København N

27.03.2018
26.05.2018

Kontakt organisation

Teamlederen passer den vagttelefon der modtager opkald om vågeopgaver, organiserer de konkrete vågeopgaver samt varetager det løbende samarbejde med vores samarbejdspartnere og de frivillige.

Derudover frivilligpleje i forhold til det lokale team, dvs.  yde sparring, opfølgning, samtaler med nye frivillige samt afholde teammøder mm. 

I i forhold til det opsøgende arbejde, skal du/ I have mulighed for indimellem, at mødes i dagtimerne med vores samarbejdspartnere samt sammen med Røde Kors Hovedstaden, at  etablere nye lokale aftaler. 

Røde Kors Hovedstaden sikrer at der løbende tilbydes kompetanceudviklende kurser. 

Du/ I bliver en del af et teamleder team - der står til rådighed med introduktion, løbende sparring og fælles erfa-møder.

Vågetjenesten er et tilbud til døende og deres eventuelle pårørende i den sidste tid. 

De frivillige våger ved døende, enten på et plejehjem, på hospitalet eller i hjemmet.
Her er man tilstede og giver nærvær og omsorg de sidste timer af den døendes liv.
De frivillige i vågetjenesten deltager ikke i nogen form for pleje, men skaber ro og tryghed.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Andet
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Geografi
Københavns Kommune