Voksne kan føle sig alene. Værket for ensomme voksne søger aktivitetsleder.

Som aktivitetsleder står du og din medleder for det overordnede overblik. I sørger for at teamlederne og frivillige med øvelser i teams kan give voksne redskaber til at blive stærkere i sociale sammenhænge.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre fasanvej 224
2200 København N

20.12.2017
08.02.2018

Kontakt organisation

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.

I Værket skaber vi et trygt fællesskab, hvor den enkelte sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

Værket består af fælles aktiviteter, som er lokalt bestemt af deltagerne og de frivillige. I netværksmøderne indgår også øvelser, snakke og erfaringsudveksling. Hver netværksgruppe består af op til 10-12 mennesker og hvert netværk har tilknyttet 3-4 frivillige.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.

 Vi arbejder i grupper med teamledere og aktivitetslederne sørger for at grupperne har de redskaber de skal bruge.

Der er opgaver via vores kommunikationsforum og organiseringsopgaver.

Er du den aktivitetsleder vi søger til at indgå i teamet på to, så hører vi meget gerne fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Ledelse og administration
Rekruttering
Research og udvikling
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune