RØDE KORS HERBERG FOR KVINDER SØGER MENTORER TIL KVINDER DER SKAL I EGEN BOLIG

Er du vores nye frivillige mentor hos Røde Kors Herberg for Kvinder? Brænder du for at gøre en forskel for kvinder som er hjemløse og har opholdt sig på Røde Kors Herberg for Kvinder, så skulle du overveje at blive frivillig mentor.


Røde Kors Hovedstaden
Kettegård Alle 14A
2650 Hvidovre

18.12.2017
23.01.2018

Kontakt organisation

Det er en stor mundfuld for kvinderne at skulle integreres i samfundet efter måske at have levet længe på gaden og/eller på Røde Kors herberg. Der er mange udfordringer; alt fra at skulle handle ind, gå til diverse møder med myndigheder, skabe nye netværk, få struktur på hverdagen - til at skulle lære at leve alene igen.

Det er her din hjælp kommer ind!

Hvordan bliver man mentor?

Som frivillig mentor hos Røde Kors Herberg for Kvinder bliver du tilknyttet en af vores kvinder, som er på vej i egen bolig.

De frivillige mentorer og kvinderne matches efter f.eks. fælles interesser, ønsker om relation, behov for hjælp, kendskab til den kommune kvinden får bolig i, eller andet.

Dine opgaver kan f.eks. være at hjælpe med praktiske opgaver, at få styr på økonomien, hjælp med CV og jobansøgninger, bisidder ved diverse møder med kommunen, lægebesøg, bank eller lign. Det kan også være at, dyrke motion, gå på sightseeing eller blot drikke en kop kaffe sammen. I bestemmer selv, hvad I vil lave sammen ud fra kvindens behov og dine kompetencer og ressourcer.

Nogle mødes en eller flere gange ugentlig, andre blot en gang om måneden – igen er udgangspunktet kvindens behov og dine kompetencer og ressourcer.

Hvad forventer vi os af dig?

Alder og køn: M/K er ikke vigtigt, du skal blot være fyldt 25 år, have en vis portion livserfaring, sund fornuft og være robust.

Stabil: Du skal være indforstået med at være støtteperson for en kvinde i et år og afse 2-4 timer om ugen. Det er yderst vigtigt, at du er stabil og møder op til de aftaler I har. Der skal bygges tillid op i jeres relation og det kan tage tid.

Ressourcestærk: Du skal have overskud til at rumme kvinden og være bevidst om at det er hendes behov der er fokus på.

Yde hjælp til selvhjælp: Det er ikke meningen, at du skal løse kvindens hverdag, men med udgangspunkt i kvindens aktuelle situation, hjælpe hende med at selv løse de opgaver/udfordringer der måtte være.

Empatisk: Være lyttende, støttende og opmuntrende.

Tavshedspligt: Alt hvad du og kvinden taler om er fuldt ud fortroligt.

Vi tilbyder:

At du får mulighed at gøre en stor forskel for et andet menneske.

At du bliver en del af et ansvarsfuldt og meningsfuldt frivilligt arbejde i et aktivt miljø - du bliver en del af et stort netværk af andre frivillige, som deler netop din lyst til at yde noget for andre.

At klæde dig ordentligt på til opgaven:

  • Gennem samtale med din teamleder og frivilligkoordinator, sikrer vi, at du forstår opgaven og afstemmer dine forventninger med vores.

  • Du skal deltage i et obligatorisk basiskursus og et årligt fælles møde for de frivillige

  • Du vil få den fornødne supervision

  • Du vil blive tilbudt diverse kompetenceudviklende kurser – alt efter dine behov.

  • Løbende sparring med din teamleder og andre mentorer. Både i form af netværksmøder med andre mentorer og møder med dig og din teamleder

 Har vi vagt din interesse?

 Så kom til informationsmøde den 30. januar kl. 18.00-19.30 på Rytterskolen i Hvidovre, Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre. Der vil blive serveret en sandwich og drikke under mødet.

For yderlig information kontakt teamledere Pernille Klingert  og Katja Høy Smidt på mail, ved at besvare ansøgningen.

Forpligtende tilmelding senest den 23. januar.

Vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsner

Teamledere Pernille Klingert & Katja Høy Schmidt

 
 
 
 
 
 

Røde Kors Herberg for Kvinder har eksisteret siden 1995, og er en boform for hjemløse, som drives af Røde Kors. Herberget er en selvejende boform med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Røde Kors Herberg for Kvinder har pladser til 27 hjemløse kvinder. Vi tilbyder et midlertidigt ophold og lægger vægt på, at beboerne får et trygt sted at bo i fællesskab med andre kvinder i samme situation.  Vores 13 professionelle medarbejdere hjælper kvinderne med at vedligeholde og genfinde egne ressourcer og udvikle en plan for fremtiden. Desuden har vi en stor frivillig gruppe, som sammen med de fastansatte medarbejdere gør en meningsfuld forskel for vores beboer.

Det bærende princip hos Røde Kors Hovedstaden er medmenneskelighed gennem frivillig indsats.

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Hvidovre Kommune