RØDE KORS HERBERG FOR KVINDER SØGER FRIVILLIGE TEAMLEDERE

Røde Kors Herberg for Kvinder søger frivillige teamledere, der i samarbejde med herbergets frivillige aktivitetsleder og frivilligkoordinator, skal koordinere og lede et team af frivillige ildsjæle der alle kommer på herberget for at gøre en forskel


Røde Kors Hovedstaden
Kettegård Alle 14A
2650 Hvidovre

05.01.2018
06.02.2018

Kontakt organisation
 

Røde Kors Herberg for Kvinder i Hvidovre søger frivillige teamledere

 

Røde Kors Herberg for Kvinder tilbyder hjemløse kvinder midlertidigt ophold, hvor de får mulighed for at få en oplevelse af et trygt hjem i fællesskab med andre kvinder i samme situation.

 

Vi har i alt pladser til 27 kvinder.

 

Vi hjælper beboerne med at vedligeholde og genfinde egne ressourcer og sammen udvikle en plan for de næste trin frem mod den fremtid, beboeren ønsker.

 

Vi skaber mulighed for at ansatte og frivillige kan løfte og styrke hinanden i arbejdet med at gøre en meningsfuld forskel for kvinderne.

 

Der er 55 frivillige tilknyttet herberget, som indgår i den ugentlige vagtplan med de fastansatte medarbejdere. Deres primære opgave er at yde omsorg og nærvær for beboerne, samt bidrage til de praktiske gøremål i huset, i et tæt samarbejde med de fastansatte medarbejdere.

 

Herberget har altid været dybt afhængige af den frivillige indsats, og vi prioriterer frivilligpleje af vores fantastiske ildsjæle meget højt. Det er her, at du som teamleder kommer i spil!

 

Herberget har været i en rivende udvikling over de seneste to år, og vi er på vej til at etablere fire teams som vores frivillige skal udgøre.

 

Som teamleder på herberget er dine primære arbejdsområder:

 
 • Support til de frivillige / understøtte de frivilliges arbejde på herberget (max. 15 frivillige)

 • Rekruttering, herunder rekrutteringssamtaler, i samarbejde med frivilligkoordinator eller aktivitetsleder, med nye frivillige og opfølgning heraf

 • Frivilligpleje - understøtte og udvikle de frivilliges trivsel, kompetencer og samarbejde

 • Planlægning og afholdelse af teammøder hver anden måned

 • Tovholder på oplæring af nye frivillige

 • Vagtplanlægning i samarbejde med herbergets frivilligkoordinator

 • Deltagelse i mødeaktiviteter med den frivillige ledelsesgruppe og  ansatte frivilligkoordinator

 

Du samarbejder med en ansat frivilligkoordinator på herberget, samt herbergets frivillige aktivitetsleder, og i alt 3 andre teamledere.

Vi forestiller os at du

 
 • Er fyldt 25 år

 
 • Er åben og tolerant

 • Tør tage ansvar og kan motivere andre

 • Både kan arbejde selvstændig og sammen med andre

 • Er stabil og vil forpligte dig for minimum 1 år

 • Kan afse 3-4 timer om ugen

 • Har ledelseserfaring eller vil prøve kræfter med dette

 
 
 

Det ville være et plus hvis

 
 • Du har tidligere erfaring med socialt frivilligt arbejde

 
 
 

Vi tilbyder dig

 
 • Et ansvarsfuldt frivilligt arbejde i et dynamisk og udviklende miljø

 • Kompetenceudviklende kurser

 • Sociale- og faglige arrangementer

 • Mulighed for at gøre en meningsfuld forskel for kvinderne på herberget

 
 
 

Ansøgning: mailes til ledende frivilligkoordinator Julia Véronique Berger

 
 
 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Kontorarbejde
Ledelse og administration
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Hvidovre Kommune