Skab tryghed, leg og læring for flygtningebørn i Holbæk!

2 klubkoordinatorer og 3 klubmedarbejdere søges til ny leg- og læringsklub


Dansk Flygtningehjælp
Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk

30.11.2017
28.02.2018

Kontakt organisation

Som frivillig i Leg- og læringsklubben på Holbæk By Skole er du med til at hjælpe flygtningebørn godt i gang i Danmark. Børn med flygtningebaggrund er i en særlig sårbar og udsat situation, når de kommer til Danmark. Det er ofte længe siden, at de har haft et almindeligt børneliv med skolegang, fritidsaktiviteter og tid til leg. I Leg- og læringsklubben vil du være med til at give børnene et frirum, hvor der både er plads til leg og samtidig et eksplicit fokus på læring i forhold til et aktivt medborgerskab for både børn og deres forældre.

Som frivillig vil du være med til:

 • At give flygtningebørn med ringe kendskab til Danmark indsigt i dansk kultur og det danske sprog og begrebsanvendelse
 • At give flygtningebørn af forældre på integrationsydelse lærerige oplevelser i skolernes ferier, der samtidig har et lærende formål.
 • At introducere børnene til deltagelse i foreningslivet og skabe en tryg overgang til skole- og fritidstilbud.

Klubben finder sted hver tirsdag kl. 12-14 Holbæk By Skole i modtagerklassens lokale. Klubben henvender sig til børn i Holbæk By Skoles modtagerklasse (svarende til 2.- og 3. klasse) og er placeret efter endt skoledag. Der vil være mulighed for at arrangere ture og aktiviteter ud af huset. Der vil også blive lagt vægt på, at klubben introducerer børn og forældre til det lokale fritids- og foreningsliv.

Hvem er du som frivillig?

 • Dit hjerte brænder for børn med flygtningebaggrund
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med børn (med flygtningebaggrund) og/eller har pædagogisk baggrund – men ikke en forudsætning
 • Har en anerkendende og ressourcebaseret tilgang og er god til relationsopbyggelse
 • Er motiveret for at samarbejde med andre aktører fx skole og foreningsliv
 • Er motiveret for forældresamarbejde
 • Kan afsætte tid i ferier til aktiviteter med børnene og deres familier
 • Er iderig og motiveret for samarbejde med dine frivilligkollegaer om at skabe aktiviteter og god stemning for børnene
 • Motiveret for at arbejde metodisk og med relevante faglige redskaber fra klubbens metodekatalog

Ønsker du at være klubkoordinator skal du have mulighed for at deltage i klubben hver tirsdag. Du bliver ansvarlig for at implementere den faglige metode i klubben og at motivere dine medfrivillige i brugen af den. Du vil modtage kursus i den faglige tilgang. Du vil ligeledes være kontaktperson for Dansk Flygtningehjælps projektkoordinator, som understøtter klubben og jer frivillige.

Ønsker du at være projektmedarbejder skal du kunne deltage i klubben minimum hver 14. dag.

Både som klubkoordinator og projektmedarbejder skal du kunne sætte tid af udover klubdeltagelse til planlægning og særlige aktiviteter fx temadage med forældre og andre aktører.

Som frivillig i Dansk Flygtningefrivillignetværk bliver du en del af et større frivillignetværk og modtager tilbud om relevante og gratis kurser, forsikring under det frivillige arbejde og invitation til årlige fællesmøder med andre frivillige. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Børneleder
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Holbæk Kommune