Frederikshavn: Har du erfaring med tøjdesign? Hjælp en flygtning med bagrund i tøjdesign fra Congo.

Som frivillig erhvervsmentor kan du med få timer om måneden gøre en stor forskel for en nyankommen flygtning i dit lokalområde


Hjælp en flygtning NU!
9900 Frederikshavn

15.09.2017
14.12.2017

Kontakt organisation

Vil du give lidt igen og hjælpe med integrationen af flygtninge ind i det danske arbejdsmarked og har du en baggrund inden for tøjdesign, mode og/eller salg? Så har vi en ung kvindelig flygtning fra Congo som desperat har brug for en frivillig erhvervsmentor. Der er tale om en meget motiveret nytilkommet flygtning, som ikke har dansk erhvervserfaring, og ej heller fagligt netværk at trekke på.

Som erhvervsmentor kan du være med til at støtte nydanskere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark. Du bliver matchet med en nyankommen international borger, typisk med samme faglig baggrund som dig, og I mødes 1-2 gange om måneden – gerne på din arbejdsplads – til en samtale. Sammen finder I ud af, hvordan du kan hjælpe din mentee med at nå sine mål om at finde et fagligt relevant job i Danmark.  

HVORFOR BLIVE ERHVERVSMENTOR?

  • Gør en forskel
  • Støt flygtninge i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark
  • Deltag i et gratis mentorkursus
  • Indgå i et spændende netværk med erhvervsmentorer fra en lang række virksomheder
  • Bliv matchet med en flygtning med samme faglige baggrund som dig
  • Få adgang til vores hotline, hvor mentorkonsulenter tilbyder sparring

HVAD SIGER JEG JA TIL?

  •  Mindst én gang at blive matchet med en flygtning
  •  At bruge ca. fire timer om måneden i seks måneder på at mødes med mentee
  •  At udfylde en online profil og deltage i et kort indledende telefoninterview, som vi bruger til at udarbejde din mentorprofil

HVEM KAN BLIVE MENTOR?

Du kan blive mentor, hvis du bor eller arbejder i eller omkring Brønderslev og Frederikshavn kommuner. Du skal have viden om og erfaring fra arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og have lyst til at videregive denne til din mentee. 

HVEM ER MENTEES?

Mentees er primært mellem 20 og 50 år. De bor i dit lokalområde eller i en nabokommune. Nogle har kun boet i Danmark i et halvt års tid og er i gang med at lære dansk. De står alle uden arbejde og mangler netværk og branchekendskab samt viden om det danske arbejdsmarked til at få en fod indenfor. De har alle uddannelser og erhvervserfaring med fra deres hjemland – ressourcer de ønsker at bidrage med til det danske samfund. Som erhvervsmentor kan du her gøre en stor forskel!

Målet med et mentorforløb med en flygtning er overordnet at hjælpe mentee med at sætte sine erhvervskompetencer ind i et dansk perspektiv. Dette kan eksempelvis ske igennem kompetenceafklaring, hjælp til videreuddannelse eller jobsøgning, generel indsigt i det danske arbejdsmarked eller hjælp til at starte et erhvervsnetværk. Desuden kan et erhvervsmentorforløb også være med til at styrke mentees sproglige kompetencer ved at få øvet det danske sprog.

Møderne holdes oftest på jobcentret, på din arbejdsplads eller en cafe, bibliotek eller lignende.

HVOR MEGET TID SKAL JEG INVESTERE?

Som udgangspunkt skal du bruge ca. fire timer hver måned i seks måneder sammen med din mentee. Du og din mentee tilpasser løbende tidsforbruget ud fra behov og muligheder. Derudover kan du deltage i et mentorkursus af en halv dags varighed eller få et kortere kursus over telefonen.

 LÆS MERE

Læs mere om indsatsen på vores hjemmeside:

www.erhvervsmentor.dk/flygtning

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Mentor, besøgs- eller voksenven
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Frederikshavn Kommune