Konkret afgrænset opgave at varetage hvor du forbinder ældre og frivillige.

Seniorer som er alene og måske ensomme får besøg, fordi du har matchet dem én til én med en frivillig, som føler at de gør en forskel.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224
2200 København N

25.09.2017
31.10.2017

Kontakt organisation

Vi hjælper ældre som har et lille eller intet socialt netværk. Vi matcher en besøgsmodtager med en besøgsven og det match er det dig der laver. Du kan føle om der er kemi mellem mennesker, om de har noget at snakke om og kan hygge sig lidt sammen, uanset om der måske er en aldersforskel, forskel i køn eller i kultur.

Besøgstjensten har 9 Teamledere fordelt i hele Hovedstadsområdet inkl. Frederiksberg og Tårnby. Som Teamleder i Besøgstjenesten vil du komme til at gøre gavn på enten Frederiksberg, Østerbro eller bydel Nordvest.

Du samler dig om din egen bydel, så det bliver overskueligt for dig, hvem der er frivillige besøgsvenner i bydelen og hvem der er besøgsmodtagere, som har henvendt sig til os for at få selskab.

Matchet mellem de to er den overordnede opgave og der er også praktiske opgaver i teamlederrollen som f.eks:

  • Samtaler med nye frivillige besøgsvenner.

  • Besøg hjemme hos kommende besøgsmodtagere

  • Brevforsendelser op til match

 Du vil få støtte til de administrative og praktiske opgaver og vi sørger for at du er klædt godt på og har den viden du behøver for at løse opgaven. Du bliver en del af Teamledergruppen på 9 teamledere, som mødes ca. hver 7. uge, hvor relevante emner/temaer drøftes. Teamlederne støtter hinanden i snakke om opgaverne og du bliver inviteret til kurser som kan styrke din viden om ældre, ensomhed, kontakt, formidling osv.

Til tider er det ugentlige besøg af besøgsvennen et af de eneste besøg den ældre oplever i den uge og vi taler derfor om at være ’Ugens lyspunkt’. Derfor har vi brug for dig til at formidle kontakten mellem besøgsparret, så flere ældre ikke behøver sidde alene hele ugen.

Tag kontakt til os, så vi sammen kan finde ud af om denne frivillig opgave er et sted, hvor du vil lægge din indsats. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Ledelse og administration
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune