Vågetjenesten har brug for dig som teamleder, du som synes Vågetjenesten gør en fantastisk indsats.

Vågerne i Vågetjenesten bringer ro og tryghed med sig, det medmenneskelige nærvær og tilstedeværelsen står frivillige kvinder og mænd for.


Røde Kors Hovedstaden
2000 Frederiksberg

16.06.2017
01.08.2017

Kontakt organisation

Vågetjenesten samarbejder med plejehjem, plejecentre, hospitaler og hjemmeplejegrupper som vi har samarbejdsaftaler med. Fagpersonalet kan så kontakte vagttelefonen,  for at vågere kan være til stede sammen med den døende i den sidste tid. Vågerne er tilstede og giver nærvær og omsorg de sidste timer af den døendes liv. Vågerne våger ca. 4 timer ad gangen, og vi sigter på at våge dag, aften og nat, såvidt det kan lade sig gøre. Alle vågere er  tilknyttet et team og her har vi brug for dig som frivillig teamleder.

Teamlederen er den der samler teamet til møder, hvor oplevelser og erfaringer bliver vendt efter behov og der gives sparring i forhold til vågeopgaverne. Vi holder teammøder ca. hver sjette uge og sammen med teamet bestemmer du selv tidspunktet.
I Hovedstaden har vi fem teams og vi har brug for din hjælp.

Så synes du at Vågetjenesten løser en opgave for ensomme døende, som du kan støtte via din frivillige indsats, så klæder vi dig på i forhold til opgaven.  Du vil altid kunne få støtte og vejledning , og den kompetenceudvikling du har brug for. Kontakt os, så vi kan få en snak om teamlederopgaverne.

Vi meget gerne fra dig snarrest.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Bestyrelse og projektledelse
Omsorg og sociale aktiviteter
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Sundhed og sygdom
Geografi
Frederiksberg Kommune