Frivillig teamleder til Kvindenetværket søges!

Kvindenetværket er et tilbud til kvinder der har været udsat for vold i nære relationer. Kærneydelsen er 1-til-1 match mellem en frivillig og en voldsramt kvinde, med fokus på nærvær og netværk. Det er her du kommer ind i billedet.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224
2000 Frederiksberg

18.07.2017
31.08.2017

Kontakt organisation

I Kvindenetværket hjælper vi voldsramte kvinder til en ny start i livet. Kerneydelsen er 1-til-1 match mellem en frivillig og en voldsramt kvinde, med fokus på nærvær og netværk.

Vi søger nu 2 teamledere, som bl.a. vil have ansvaret for:

 • samarbejdet med enten et krisecenter eller et ambulant tilbud ( f.eks. Center for Voldsramte, Mødrehjælpen)
 • at mødes med de kvinder der ønsker et match, og derefter sammensætte match med frivillig
 • løbende opfølgning og support til de enkelte frivillige
 • ansvar for erfaringsudvekslingsmøder med teamets frivillige
 • diverse administrative opgaver
 • du bliver en del af kvindenetværkets ledelsesgruppe, og får mulighed for at bidrage til den strategiske udvikling af aktiviteten

Frivilligprofil

 • Du har erfaring med ledelse enten fra dit arbejdsliv eller andet frivilligt arbejde
 • Du er robust og har en god fornemmelse for mennesker
 • Du er en kvinde 30+ med en ren børneattest
 • Du er lydhør og har lyst til at sparre med de frivillige, om deres match og de udfordringer, de kan støde på. 

Tidsforbrug

Din support til de frivillige er altafgørende. Derfor forventes det, at du er en synlig teamleder og deltager i følgende aktiviteter:

 • Erfa-møder med Kvindenetværkets frivillige (1 x hver anden måned)
 • Ledermøder med Kvindenetværkets teamledere og aktivitetsledere (en aften ca. kl 17-20 hver anden måned)
 • Kvindenetværkets Basiskursus samt diverse kurser 
 • Kvindenetværkets årlige temadag (en halv dags varighed i en weekend)
 • Lejlighedsvis deltagelse i Kvindenetværkets aktiviteter ( fastelavn, skovtur,  julefest o.lig. )

Alt i alt forventer vi, at du har den fornødne tid (4-8 timer/uge). 

Om Kvindenetværket

Kvindenetværkets formål er at yde hjælp til voldsramte kvinder på vej ud af isolation og videre i livet. Kvinderne føler sig ofte ensomme, fordi volden har isoleret dem fra familie, venner , ligesom mange har mistet kontakten til deres sociale netværk og måske til arbejdsmarkedet.

Formålet med Kvindenetværket er således at modvirke ensomhed, isolation og virke netværksskabende.

Vi kan tilbyde

 • Et spændende og udfordrende frivilligjob
 • Relevante kurser og temadage
 • Faglig og personlig sparing og udvikling
 • Hyggelige netværksaktiviteter

Har du lyst til at blive vores nye kollega, så kontakt os gerne via formularen ”kontakt forening”.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Ledelse og administration
Omsorg og sociale aktiviteter
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Frederiksberg Kommune