Turleder som er frisk, henter og bringer ældre ved gadedøren, planlægger turene og hygger om.

Turtjenesten er et tilbud til ældre om at kan komme ud og få en oplevelse sammen med andre mennesker. Du kan medvirke til den ældres muligheder for sociale lyspunkter.


Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224
2200 København N

25.09.2017
31.10.2017

Kontakt organisation

Som Turleder skal du holde af at hjælpe ældre og have lyst til at give dem en god oplevelse. Derudover skal du kunne planlægge ture/finde steder, som egner sig til for ældre. De ældre bliver glade for din indsats.

Turledere og chauffører har ingen udgifter forbundet med turene, og begge vil få oplæring gennem en følordning.

Turlederen planlægger, hvor turen skal gå hen, eventuelt i samråd med de øvrige turledere, og sørger for det praktiske som at bestille bord, booke i forhold til evt. aktiviteter og andet.

Turtjenesten er et tilbud til ældre, som så kan komme ud og få en oplevelse sammen med andre mennesker. Vi henter på adressen og afleverer igen. Frokoststedet er bestilt af dig som turleder, sådan at deltagerne skal ikke tænke på andet end at holde sig klar på det aftalte tidspunkt.

Den sociale omgang med jævnaldrene er i fokus og ensomheden kan komme til at fylde meget,  hvis ikke man kan komme ud af sit hjem. Vi tilgodeser derfor i høj grad ældre, som af forskellige årsager har svært ved at komme ud af hjemmet. Derfor har vi også plads til en kørestol og to rollatorer på hver tur.

Vi kører heldagsture fra ca. kl. 10.00 - 16.30 eller kortere ture formiddag eller eftermiddag.

Har du tid en dag hver uge eller hveranden, er imødekommende, venlig og har lyst til at være på, så hører vi gerne fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Bestyrelse og projektledelse
Omsorg og sociale aktiviteter
Transport og logistik
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Sundhed og sygdom
Geografi
Københavns Kommune