Tovholder til mødegrupper for ramte af hjernerystelse

Kan du lide at skabe holdånd? Har du sans for relationerne i grupper? Så hjælp os med at skabe gode rammer i mødegrupperne for ramte af hjernerystelse.


Hjernerystelsesforeningen
Hele landet

27.01.2018
26.06.2018

Kontakt organisation

Hjernerystelsesforeningen søger derfor dig, der kan og vil understøte ramte af hjernerystelse og deres pårørende med at afvikle givende og behagelige møder i grupper med ligestillede.

OM GRUPPERNE

Grupperne mødes ca. hver 6. uge i 2 timer med 4-8 deltagere. Til hver gruppe knyttes en tovholder. I grupperne kan man:

 • Møde andre ligestillede og nedbryde isolation.

 • Føle sig forstået af ligestillede.

 • Dele erfaringer om de mange problemstillinger, som hjernerystelse medfører.

 • Udveksle viden og tips.

 • Gå i dybden med nogle af diskussionerne på foreningens sociale medier.

 

OM JOBBET

Som tovholder er det dig, der samler trådene mellem og under møderne. Ofte bruges en Facebookgruppe, som et supplerende værktøj til de egentlige møder. Det er deltagernes eget ansvar at give og modtage råd, trøst og opmuntring, men det er alligevel rart at have nogen kompetente værter ved møderne. Som tovholder har du følgende opgaver:

 • Planlægning af og indkaldelse til møderne.

 • Forventningsafstemning med deltagerne.

 • Behagelig og “hjernerystelsesvenlig” afvikling af møderne for alle deltagere”.

 • Evaluering og opfølgning efter mødet.

 

 OM FORENINGENS SUPPORT

Du ER en nøgleperson i vores arbejde med selvhjælpsgrupperne. Derfor gør vi hvad vi kan for at bakke op om dig. Vi hjælper blandt andet med:

 • Rekruttering af brugere.

 • PR.

 • Support, rådgivning, supervision, kurser.

 • Erfaringsudveksling med andre tovholdere.

 • Reference ved jobansøgninger efter 6 måneders frivilligt arbejde.

OM HJERNERYSTELSE

Cirka 3.000 danskere rammes hvert år af længerevarende hjernerystelse (Post Commotionelt Syndrom forkortet PCS). Symptomerne kan vare fra 3 måneder til flere år. De kan ikke ses, selv om de kan være ganske alvorlige og blandt andet medføre social isolation samt tab af arbejdsevne. Socialrådgivere, læger og pårørende kender ofte ikke til sygdommen. Som ramt af hjernerystelse føler man sig derfor tit alene.  

Hvis du er interesseret og/eller har spørgsmål/kommentarer, er du meget velkommen til at tage kontakt til os. Vi håber at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Café, værested og madlavning
Handicaphjælp
Omsorg og sociale aktiviteter
Rådgivning og selvhjælp
Sundhed
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Sundhed og sygdom